Brandskydd av radhusvindar

Den farligaste egenskapen med ett radhus är närheten till grannarna och den gemensamma vinden. Om det börjar brinna hos en granne blir skadorna ofta stora och drabbar fler i radhuslängan. Därför finns det regler för hur brandskyddet mellan radhusgrannar ska se ut. Åtgärderna garanterar inte att branden stoppas men det bromsar branden så att de boende hinner ta sig ut. 

 
 
Gipsad vägg.jpg

Avskiljande väggar på vinden

Öppna vindsutrymmen är livsfarliga vid en brand. Om branden börjar i radhusets ena ände kan den sprida sig till hela längan mycket snabbt. Avskiljande väggar med dubbelgips på båda sidor bromsar branden med ca 30 minuter, sk. EI30-klassning. Väggen ska även isoleras med sten- eller mineralull mellan reglarna.

En avskiljande vägg som har håltagningar för rör och ledningar måste tätas med brandtålig fogskum så att inte rökgaser kan ta sig igenom väggen. 

Om det inte finns något riktigt undertak (råspont) behöver skiljeväggen sluta tätt hela vägen upp mot yttertaket (teglet) för att göra maximal nytta och för att vara godkänt. 

 


Tätning mot yttertak

Om det inte finns något riktigt undertak (råspont) behöver skiljeväggen sluta tätt hela vägen upp mot yttertaket (teglet) för att göra maximal nytta och för att vara godkänt. 

Åtgärden görs enklast genom att lägga på en regel ovanpå skiljeväggen, på utsidan. Sen tätas glipan mellan tegel och regeln med brandskum. 

Gipsad takfot.jpg

Gipsad takfot.jpg

Täta takfötter

För att inte branden ska kunna sprida sig från en lägenhet till en annan ska takfotens luftning tätas utvändigt.

Tätningen utvändigt ska vara minst 1 m per sida om skiljeväggen, alternativt täcka två takstolar åt varje håll. 

Mer information finns även på Uppsala kommuns hemsida, under den här länken. 
https://www.uppsalabrandforsvar.se/privatperson/din-bostad/brandskydd-i-radhus/